Fukt- & alkalispärr


Condry NT 50 är en fukt- alkali- och emissionspärr för betonggolv, den gör att betongytan effektivt hindras från att suga upp vatten. Den stärker betongytan och gör den mögel- och vattenavvisande. Vi lämnar 10 års funktionsgaranti på behandlingen. För att utföra behandling av Condry krävs att du är utbildad och certifierad.

Ett miljövänligt alternativ 
Condry NT 50 är fri från lösningsmedel och lever därför upp till kraven i Miljöbalken. Enligt Arbetsmiljöverket måste det mest giftfria alternativ alltid användas. Condry NT 50 är funktionstestad av CBI Betonginstitutet (ett oberoende forskningsinstitut som bedriver forskning, utveckling och materialprovning inom området betong- och bergmaterial. CBI verkar på uppdrag av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).


Så fungerar Condry i byggmaterial

Funktionsfolder Condry

Referenslista för Condry (uppdaterad 2019-03-11)

Referenslista Condry

Egenkontrollblankett (uppdaterad 2018-04-04)

Egenkontrollblankett

Lista på Condry-certifierade företag (uppdaterad 2019-06-03)

Certifierade företag

Funktionsgaranti (uppdaterad 2018-04-04)

Funktionsgaranti Condry

Vidhäftningstester 

Vidhäfningstest Bostik Vidhäftningstest Hey´di Vidhäftningstest LIP Vidhäftningstest Kiilto Primer Vidhäftningstest Kiilto Lim Vidhäftningstest Weber