Betongförstärkning

Så får du ett lättskött betonggolv
MCoat är en vattenbaserad produkt som på ett mycket effektivt sätt förseglar ytstrukturen på betonggolv och flytspacklade golv, så att du slipper damm och får en yta som står emot spill. MCoat förstärker betongen genom att den går ner i och fyller upp betongporerna. En av många fördelar med behandlingen är att den inte hindrar betongen från att andas – ytan förblir diffusionsöppen.

Vad är betongdamm? 
Det uppstår genom att kalciumhydratet i betongen avskiljer sig (när cementet hårdnar) och blir kvar i fri form som kalkpartiklar. Det i sin tur försvagar ytan så att den lätt bryts ner när den utsätts för slitage. Den avger då betongdamm, och betonggolv som dammar är en stor olägenhet; dammet är inte bara skadligt för människor och maskiner utan besvärande att få på interiörer, emballage, varor etc. MCoat binder och förseglar ytstrukturen på betong så att ytan blir tätare, motståndskraftig mot nötning och du får ett golv som är lätt att hålla efter! Att den är vattenbaserad och inte innehåller några gifter gör den till ett bra val också från miljösynpunkt.