Emissionsspärr 

Behandling med Condry + MCoat minskar de vanligaste emissionerna med 90%. En vanlig orsak till ”sjuka hus” är att fuktig betong bryter ner mattlim och en kemisk reaktion uppstår. I nedbrytningsprocessen bildas emissioner som kommer ut i rumsluften, och kan göra människor sjuka. De vanligaste emissionerna är 1-butanol och 2-etylhexanol. Problemet kan vara orsakat av att matta installerats på en nygjuten betongplatta som inte torkat ut ordentligt, vilket ofta består av alltför strama tidtabeller inom byggbranschen. Emissionerna lagras ner till 10-15 centimeters djup i betongen. Det finns bara två säkra metoder att åtgärda sådana problem utan att riva ut all förorenad betong. En dyr lösning på problemet är att bygga en luftspalt ovanför betongen, med ett avancerat fläktsystem. Ett billigare alternativ är att stänga in de skadliga ämnena i golvet så att de avges långsamt under decennier. Halterna i inomhusluften blir så låga att de inte längre är en hälsorisk.

Behandling som stoppar de vanligaste emissionerna 1-butanol och 2-etylhexanol. 
Condry + MCoat är en effektiv emissionspärr för alla typer av betonggolv med < 97% RF (Relativ Fuktighet). Behandling med Condry + MCoat minskar de vanligaste emissionerna 1-butanol och 2-etylhexanol med över 90 % (se utdrag ur rapport från SP). Condry och MCoat är fria från lösningsmedel, därför krävs inte någon speciell skyddsutrustning för den som utför behandlingen.

Vi kvalitetssäkrar behandlingen genom utbildning och certifiering
Den som utför behandlingen ska vara utbildad och certifierad enligt CCI (Condry Construction Improvement). 
IdéFlooring utför denna certifiering för att kvalitetssäkra behandlingen så resultatet blir så effektivt som möjligt. 

Emissionstest gjord av SP Sveriges Tekniska Forskingsinstitut
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har gjort emissionsmätningar av Condry + MCoat. Produkterna har applicerats på en referenskropp. Innan applicering, 1 och 28 dygn efter appliceringen görs emissionsmätningar med avseende på 1-butanol och 2-etylhexanol från ytan. Referenskroppen bestod av referensbetong gjuten i en form med en referensmatta limmad på ytan med referenslim.