Välkommen till

Fuktspärr och alkalispärr

Condry – Fuktspärr och Alkalispärr

Condry NT50 är en fukt-, alkali- och emissionspärr för betonggolv, den gör att betongytan effektivt hindras från att suga upp vatten.
Den stärker betongytan och gör den mögel- och vattenavvisande.
Condry Construction Improvement AB lämnar 10 års funktionsgaranti på behandlingen. För att utföra behandling av Condry krävs att du är utbildad och certifierad.

Ett miljövänligt alternativ för att fuktspärra golv

Condry NT50 är fri från lösningsmedel och lever därför upp till kraven i Miljöbalken. Enligt Arbetsmiljöverket måste det mest giftfria alternativ alltid användas. Condry NT50 är funktionstestad av CBI Betonginstitutet (ett oberoende forskningsinstitut som bedriver forskning, utveckling och materialprovning inom området betong- och bergmaterial. CBI verkar på uppdrag av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

Vidare information

Så fungerar Condry i byggmaterial

Condryfolder

Referenslista för Condry (uppdaterad 2019-03-11)

Referenslista Condry

Egenkontrollblankett (uppdaterad 2018-04-04)

Egenkontrollblankett

Lista på Condry-certifierade företag (uppdaterad 2021-08-31)

Certifierade företag

Funktionsgaranti (uppdaterad 2018-04-04)

Funktionsgaranti Condry

Uno Karlsson

Västra, Östra och Södra Sverige
Säljare för Condry/MCoat
0733-15 81 12
uno@ideflooring.se