Emissionstester

Från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut(SP)

Från Kemikalieinspektionen

Från Textiles & Flooring Institute GmbH / Tyskland

Från ECO-Institute GmbH / Tyskland

Från M1-Emission of Building Materials

Miljöledningscertifikat

PVC-plast

Våra tester
Våra golv och produkter testas kontinuerligt av olika institut, tex. Statens Provningsanstalt.

Kontakta oss för mer information om våra tester.