Garantier

 

Garanti för våra klickgolv och designgolv i vinyl 
IdéTrading lämnar garanti mot nedslitning av vinylslitytan under 10 år för VinylLocking L500, VinylLocking L320, VinylLocking L500 COMFORT och VinylLocking L320 COMFORT från ursprungligt inköpsdatum under förutsättning att golvet är lagt av fackman. VinylLocking L500 COMFORT och VinylLocking L320 COMFORT kan läggas i stora ytor upp till 500 m² utan rörelsefog. Om det ska läggas över 500 m² ska IdéTrading kontaktas. Golven får ej monteras fast som del av byggkonstruktionen. Använd alltid möbeltassar under flyttbara möbler.

Om golvet skulle ha skador eller fel som upptäcks redan när det ligger i förpackningen, ska ägaren omedelbart informera den återförsäljare där golvet är köpt. IdéTrading kommer då att, utan kostnad för ägaren: 

Leverera nya golvplattor som ersättning för de skadade plattorna – i samma eller liknande färg, design och kvalitet. 
Alternativt återbetala en summa motsvarande inköpspriset relaterat till inköpsdatum, om IdéTrading inte kan ersätta de skadade plattorna med nya, eller om reparationen inte är kostnadsmässigt genomförbar eller inte kan utföras inom rimlig tid. 
 
Garantin täcker inte följande: 
Golv som lagts på felaktigt sätt eller skötts felaktigt. 
Skador som uppstått på grund av snitt, stick, rispor, brännskador, stilettklackar, nedfläckning,
olyckor, onormalt tung belastning eller skador som uppstått av annan orsak än normal användning av produkten. 
Skador som uppstått på grund av avsiktligt felaktig användning av produkten. 
Skador som uppstått på grund av att golvet lagts på felaktigt sätt eller annat felaktigt utfört arbete. 
Varje olägenhet eller skada som orsakats av ett ojämnt eller olämpligt undergolv samt fukt, hydrauliskt tryck och alkali från undergolv.
Repskador, skador från sand och smuts eller missbruk av golvet. 
 
2012-06-01
Om IdéTrading inte godkänner ägarens krav, förbehåller sig IdéTrading rätten att låta en kvalificerad och opartisk besiktningsman avgöra ärendet. För ytterligare information, kontakta din återförsäljare eller IdéTrading Sverige AB. 


Garanti Fitnice vävda vinylgolv
Kontakta IdéTrading för mer information.

Garanti Balsan textilgolv
Kontakta IdéTrading för mer information.

Garanti PURLINE eco & elements
Kontakta IdéTrading för mer information.

Garanti ASPECTA
Kontakta IdéTrading för mer information.