Vårt miljöarbete

Miljöarbete är alla de åtgärder som vidtas för att skydda och bevara miljön

Vi på Idé Flooring anser att detta är en fråga om ansvar och att det är vårt ansvar att påverka vår verksamhet med hänsyn till framtida generationer.
För att minska miljöpåverkan har vi på Idé Flooring tagit följande steg:


  • Tillverka och sälja miljövänliga golv som är biobaserade, PVC-fria eller tillverkade av återvunna material.

  • Säkerställa låg energiförbrukning under tillverkningsprocessen.

  • Tillverka golv som är slitstarkt och har lång livslängd.
  • Påverka utsläpp genom att välja miljövänligaste transportsätten för våra produkter.

  • Att i vårt dagliga arbete eftersträva att i första hand använda produkter med hög miljöprestanda.

  • Transportera oss själva på miljövänligt sätt och i första hand välja tåg för längre resor.


Vision

Vår vision är att vara en miljövänlig golvleverantör och en ledande aktör inom ett hållbart golvsegment. Idé Flooring ska erbjuda ett brett utbud av miljövänliga golvprodukter och tjänster som bidrar till en hållbar framtid. Ekonomi

Ur ett ekonomiskt perspektiv är vi tack vare vårt miljöarbete ett konkurrenskraftigt företag som både attraherar och behåller våra kunder.