Framtidssäkra dina betongkonstruktioner

 • spärrskikt

  stoppar alkalivandring och kan läggas på upp till 96% RF i cementprodukter som betong och flytspackel

 • kortar byggtiden

  klart efter 24 timmars torktid

 • tryggt miljöval

  får användas i svanenmärkta hus, högsta betyg i Byggvarubedömningen och Sunda Hus

 • svensktillverkat

  utvecklat på Chalmers Tekniska högskola i Göteborg och produceras i Sverige

 • polymiserar

  förhindrar alkalisk fukt att passera och minskar emissioner

 • förstärker

  tränger in i porsystemet i betongen och fyller de öppna porerna

 • ingen bygghöjd

  behandlingen sker i betongen

 • certifiering

  utförs av certifierade entreprenörer

 • 10 års funktionsgaranti

VI HAR 15 ÅRS ERFARENHET AV CONDRY NT 50

Kontakta oss

Robert Johnson

Bohuslän, Västra Götaland samt södra Sverige

0733 15 81 00
[email protected]

Kontakta oss

Mikael Sjölund

Stockholm, Mälardalen samt södra Sverige


0705-27 08 51
[email protected]

Kontakta oss

Lars Holmström

Norra och mellersta Sverige samt ostkusten


0704-17 31 31 
[email protected]

Vidare läsning
 

 

Condry – Fuktspärr & Alkalispärr

Condry NT50 är ett spärrskikt, som skall minimera fukt-alkali transporter samt minimera emissioner från konstruktioner, som innehåller cementprodukter (betong och avjämningsmassor). Produkten är ett tryggt miljöval som både är svanen-listat och bedömt i byggvarubedömningen. Spärrskikt är sällan helt täta utan tillåter en viss ång genomströmning. Vattenångan är inte problemet utan om det släpper igenom OH-joner (alkali). Om alkali når limmet så bryts limmet ner och det bildas en tvållösning. Condry NT50 är en sampolymer av en akrylsyraester och styren samt en sampolymer av polyakrylat och polyuretan.

Condry NT50 består av nanopartiklar som är dispergerade i vatten. Dessa små partiklar tränger in i porsystemet i betong och fyller de öppna porerna. Condry NT50 polymeriserar och fukt-alkali och emissioner förhindras därmed att passera skiktet med Condry NT50, som på så sätt agerar som en fuktspärr & alkalispärr. Betong består av cement, ballast, tillsatser (t.ex. flygaska och silika) och vatten. Den kemiska reaktionen som sker i betong när betongen hårdnar kallas hydrolys. Trots att forskning pågår ständigt avseende betong så är man fortfarande inte helt klar över vad som händer i betongen. Betong är ett poröst material som har porer med olika storlekar, makro, meso och mikroporer. Vatten kan tränga in i betongen genom dessa porer (kapillär uppsugning). Transporten av vatten i påverkas bl.a. av cementens vct-tal (vatten-cement-tal). Ett lågt vct-tal ger en tätare betong, som ofta kallas självtorkande eller snabbtorkande cement. Betongen kan också bli tätare genom vissa tillsatser, t.ex. fygaska. Hydreringen (härdningen) av betong minskar porstorleken och vattentransporten blir långsammare.

CONDRY NT 50
För att få en nerbrytning orsakad av förekomsten av alkalisk fukt i cementbaserade konstruktioner behövs vatten, höga PH-värden (OH-joner) och material som kan brytas ned. Material som kan brytas ner finns ofta i form av t.ex. polymerer i limmet och mjukgöraren i mattor. Höga PH-värden erhålls när vatten är i kontakt med cement eller betong. Portlandcement ger PH 12- 14 och aluminatcement ger PH10-12. Båda typerna av cement ger alltså höga PH-värden (PH 14 är defnitionsmässigt det högsta PH-värdet man kan få). Vatten behövs av två anledningar. Dels ingår vatten i den kemiska reaktionen (alkalisk ester- hydrolys) dels behövs vatten för OH-joner, som också behövs för reaktionen skall kunna transporteras till ytan på materialet, som kan brytas ner. Vatten för den kemiska reaktionen är alltid tillgänglig i en betongkonstruktion. Om mängden vatten, som behövs för den kemiska reaktionen ska klassa som en skada beräknas från den ke- miska reaktionen, motsvarar vattenhalten 0,01% RF vid 23C. Denna vattenhalt är inte tillräcklig för transport av OH-joner eftersom man inte bygger upp någon vattenflm i porerna eller ytan av betongen. Detta innebär att Condry NT50 förhindrar vatten att kunna transportera OH-joner.

Condry NT50 är alltså en fuktspärr & alkalispärr. Fältmätningar visar också att nedbrytningsreaktioner av lim och mjukgörare inte sker där Condry NT50 har använts. Tester och uttalande är gjorda av Jan Kristensson på Kemi Lab.
Ett miljövänligt alternativ för att fuktspärra golv

 • Svanen-listat
 • Fungerar på betong med < 96% RF
 • Förhindrar emissioner
 • Förhindrar alkalivandring
 • Inga lösningsmedel
 • Torktiden är 24 timmar
 • Förstärker ytan samt ökar vidhäftningen
 • Har 10 års funktionsgaranti