Akustik

Stegljudsdämpning i lokaler med mycket gångtrafik

Akustikunderläggen Damtec Black och Silence Comfort är i kombination med våra lösläggningsbara golv, en lösning som passar för miljöer som skola, förskola, kontor, entréer och liknande lokaler med både mycket gångtrafik och ofta höga ljudnivåer. Damtec Black och Silence Comfort har vid stegljudsmätningar visat att ljudnivåerna minskar drastiskt jämfört med ett betonggolv utan akustikunderlägg. Kontakta IdéFlooring för råd om i vilka sammanhang som respektive akustikunderlägg är bäst lämpat.
 
Rådgör med akustikkonsult
Det är viktigt att ta hänsyn till att det finns stora skillnader mellan olika byggnadskonstruktioner. 
Därför rekommenderar vi att du rådgör med en akustikkonsult i samband med installation av akustikunderlägg och golv. Detta bör göras för att vara säker på att systemet för stegljudsdämpning i kombination med byggnadskonstruktionen uppfyller ljudkrav enligt Boverkets byggregler.