Underläggen Damtec Black & Silence Comfort, som integreras i våra akustikgolv, passar för miljöer med mycket gångtrafik som skolor, kontor & entréer.

Akustikgolv

Ljuddämpande golv
i lokaler med mycket gångtrafik


Stegljudsdämpning i lokaler med mycket gångtrafik kan vara att rekomendera. Akustikunderläggen Damtec Black och Silence Comfort är i kombination med våra lösläggningsbara golv, en lösning som passar för miljöer som skola, förskola, kontor, entréer och liknande lokaler med både mycket gångtrafik och ofta höga ljudnivåer. Damtec Black och Silence Comfort har vid stegljudsmätningar visat att ljudnivåerna minskar drastiskt jämfört med ett betonggolv utan akustikunderlägg. Kontakta Idé Flooring för råd om i vilka sammanhang som respektive akustikunderlägg är bäst lämpat.
Rådgör med akustikkonsult

Det är viktigt att ta hänsyn till att det finns stora skillnader mellan olika byggnadskonstruktioner. Därför rekommenderar vi att du rådgör med en akustikkonsult i samband med installation av akustikunderlägg och golv. Detta bör göras för att vara säker på att systemet för stegljudsdämpning i kombination med byggnadskonstruktionen uppfyller ljudkrav enligt Boverkets byggregler.

 


Byggreglerna om akustik

Ljudklasser enligt boverksets byggregler

Boverkets byggregler som refererar till två s-standarder SS 25267 (för bostäder) och SS 25268 (för lokaler), klassindelar krav som kan ställas på färdigställda bostäder och lokaler vid normal användning. Uppdelningen sker i 4 ljudklasser; A, B, C och D.

Akustikgolv från Ide Flooring

Purline Acustic

Fastlay